Hayvan Destekli Tedavi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hayvan Destekli Tedavi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hayvan destekli tedaviler son yıllarda sıkça kullanılıyor ve dünya çapında git gide yaygınlaşıyor. Yüzyıllardır en yakın dostlarımız olan hayvanlar, fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkların iyileştirilmesi noktasında da bizleri yalnız bırakmıyor. Geçtiğimiz 10 yılda yapılan araştırmalar; hayvan dostlarımızın, insanlar -özellikle de çocuklar- üzerindeki olumlu etkilerini doğrular nitelikte. Tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde, ilaçlı tedavilerin ve psikoterapi yöntemlerinin yanı sıra hayvan destekli tedavilerin kullanımı da git gide artıyor. Hayvan destekli tedaviler, sanılanın aksine yüzyıllardır kullanılıyor. Öyle ki; Antik Yunan ve Mısır medeniyetlerinden günümüze kadar, çeşitli dönemlerde bu tedavi şeklinin izlerine rastlamak mümkün. 1800’lü yıllarda Almanya’da ise bu tedavi yönteminin epilepsi hastalarına uygulandığı biliniyor. 

Hayvan destekli tedavi, psikoloji alanında kendine yer bulan bazı görüşlerin birleşiminden doğan bir yöntemdir. Biyofili; her canlı ile insan arasında bağ olduğunu görüşünü temel alır, bağlanma kuramına göre ise; bakıcıyla kurulan güvenli bağ çocuğun iç dünyasını etkiler ve perspektifini oluşturur. Bu iki görüşten yola çıkılarak, hayvan destekli tedavilerin insan ile hayvan arasındaki bağı açığa çıkartarak, insanların iyileşme sürecinde rol oynayabileceği ve bir hayvanla kurulan bağın insanların olumlu bir bakış açısı kazanmasına yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Hayvan Destekli Tedavi Hangi Alanlarda Kullanılıyor?

Hayvan Destekli Tedavi, bireylerin ruh sağlığının bozulmasına sebep olan etkenlerin tedavisinde ve kronik rahatsızlığı olan hastaların yaşam kalitesini artırma amacıyla uygulanıyor. İnsanların hayvanlarla kurduğu iletişim, ruhsal ve fiziksel sağlıklarının korunması ve iyileştirilmesi noktasında fayda sağlıyor. Otizm, alzheimer, demans, şizofreni, depresyon gibi pek çok hastalığın tedavisinde hayvanlardan destek alınabiliyor. 

Yapılan araştırmalara göre; hayvan destekli tedaviler, endişeyi, korkuyu, tükenmişlik hissini, depresyon, stres ve ağrıyı azaltıyor. Kanser tedavisi, kronik kalp rahatsızlıkları, hastanede uzun süreli tedaviyi gerektiren rahatsızlıklar, travma sonrası stres bozukluğu hatta kimi zaman diş tedavisi gibi birçok durumda hayvan dostlarımız yardıma koşuyor. Bu tedavi yöntemi hastalara iyi geldiği, stres ve korkularını azalttığı gibi hasta yakınlarının endişelerinden ve korkularından uzaklaşmalarına da yardımcı oluyor. Hayvanlarla kurulan iletişimin, kan akışını ve hormonal dengeyi düzenlemede yardımcı olduğu, böylelikle stresten kurtulmada rol oynadığı son yıllarda yapılan bazı bilimsel araştırmalarca kanıtlanmış bulunuyor. Tüm bunların yanı sıra; hayvan destekli tedavi yöntemleri psikolojik tedavi gören hastalarda yalnızlık ve terk edilmişlik duygusunu azaltıyor. 

Otizmli Çocukların Eğitiminde Hayvanların Rolü

Hayvan destekli tedavi yöntemleri, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar söz konusu olduğunda da devreye giriyor. Örneğin; otizmli çocukların günlük yaşam becerilerini kazanması noktasında hayvan dostlarımız onlara yardımcı olabiliyor. Eğitimleri sırasında hayvanlardan destek alınan otizmli çocukların, çevreleri ile iletişim kurmasının çok daha kolay olduğu biliniyor. Otizmli çocuklar, çevrelerindeki kişilerle göz teması kurmuyor, yaşıtlarına ilgi göstermiyor ve haliyle aralarında bir bağ kurulması güç hale geliyor. Ancak; evcil hayvanlarla kurdukları ilişki, sosyal açıdan gelişmelerine katkı sağlıyor. Kurdukları iletişim sayesinde topluma da daha kolay uyum sağlıyor, sosyal korkularından sıyrılabiliyorlar. Bu noktada ise ailelere büyük iş düşüyor. Ailelerin, evcil hayvanlar konusunda duyarlı davranması ve çocuklarına, bir evcil hayvanla birlikte büyüme fırsatı tanıması gerekiyor. 

Bu yöntem yalnızca hastanelerde, tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde de kullanılmıyor. Üniversiteler ya da çeşitli kurumlar, anksiyete, panik atak gibi psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde de hayvan dostlarımızın desteğini alabiliyor. 

Bu Yöntem Hastalara Zarar Verir Mi?

Hastalar ve çocuklar söz konusu olduğunda, hayvan destekli tedavilerin onlara zarar verip vermeyeceği tartışılan bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak hastanelerde görev yapan terapi hayvanlarının, sağlık kontrolleri eksiksiz olarak yapılıyor. Evcil hayvanların ise aşıları zamanında yapıldığı sürece ortada herhangi bir sorun kalmıyor. Bunun yanı sıra; bugüne kadar tedavilerde rol üstlenen dostlarımızdan bulaşan bir hastalığın ya da herhangi bir olumsuz vakanın kaydedilmediği de biliniyor.

Görüşler

Blog hakkında henüz görüş bırakılmamış.

Blog hakkındaki görüşlerinizi yazın

Hesabınız varsa giriş yapın.