Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar

Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar

Pangolinler

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve fantastik film karakterlerine taş çıkartan dış görünüşleriyle dikkat çeken; sevimli ve bir o kadar ilginç canlılar, Pangolinleri yakından tanımaya ne dersiniz?

Fiziksel Özellikleri

Keratinden oluşan pullarla kaplı vücutlarıyla dev bir kozalağı andıran bu canlılar; pullu memeliler takımının pangolingiller familyasında yer almaktadırlar. Vücutlarının üst bölümü pullardan oluşur, alt kısmı ise tüylü bir yapıya sahiptir. Kuyruklarının hem alt hem de üst kısmı, tamamen, pullarla kaplıdır.

Pangolinlerin Asya ve Afrika olmak üzere iki kıtada yaşadıkları bilinmektedir. Hindistan, Sri Lanka, Nepal, Tayvan, Çin, Endonezya, Malezya, Singapur, Filipinler, Kamboçya, Vietnam gibi ülkelerde yaşamaktadırlar.

Nesli tükenen birkaç tür hariç şu an bilinen 8 farklı Pangolin türü bulunmaktadır. Pangolinler gececil (nokturnal) canlılardır. Topraklık alanlarda, kazdıkları çukurlarda veya ağaç kovuklarında yaşarlar. Yaşam alanları türlerine göre farklılık gösterir. Gündüzleri mağaralarda gözlerden uzak yaşarlar ve dışarı çıkmayı tercih etmezler. Geceleri dışarı çıktıklarında ise avlanırlar.

Boyları genellikle 30-90 cm arasında değişiklik gösterir. Başları uzun bir yapıya sahiptir. Dişleri yoktur. Ancak mide dişleri vardır. Uzun bir dile sahiptirler. Karıncalar ve termitler ile beslenirler. Avlarını dillerini kullanarak yakalarlar. Avlanma sırasında dillerinin uzunluğu vücutlarının uzunluğuna erişebilir. Koku alma duyuları son derece gelişmiştir. Toprağı rahatça kazabilmelerine yarayan oldukça güçlü tırnaklara sahiptirler.

Çiftleşme ve Yavruların Gelişme Süreci

Pangolinler yalnız yaşamayı tercih ederler. Yalnızca çiftleşme dönemlerinde bir araya gelirler. Her doğumda 1-3 arası yavru dünyaya getirirler. Yavru pangolinler doğduklarında yumuşak ve açık renkli pullara sahiptirler. İlerleyen yaşlarda pullar sertleşir ve renkleri koyulaşır. Yavruların yetişkinliğe erişmesi yaklaşık 2 yıl sürer. Bu 2 yıllık süreçte anne pangolinler yavrularıyla birlikte yaşar. Onları vücutlarında taşırlar. Tehlikelere karşı korur ve avlanmayı öğretirler. Avlanmayı öğrenme süreci pangolinler 3 aylık olduğunda başlar. Yetişkinliğe eriştiklerinde ise yaşamlarını tek başlarına sürdürebilecek hale gelirler.

Pullarını Kalkan Olarak Kullanıyorlar

Pangolinler kendilerini tehlike altında hissettiklerinde vücutlarını yuvarlak bir şekle sokarak toparlarlar. Pullarını kendilerini savunurken kalkan olarak kullanırlar. Pullarının kenarları son derece keskin olduğu için dokunmak ve zarar vermek zorlaşır. Keskin pullarının yanı sıra güçlü pençeleri de savunmalarını kolaylaştırır. Tüm bunlara ek olarak; tehlike anında tıpkı kokarcalar gibi kötü koku saçan ve asit içeren bir sıvı üretirler.

Neden Nesilleri Tükeniyor?

Pangolinlerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu durumun sebebi ise, yaşam alanlarının tahrip edilmesi ve daha da kötüsü pulları ve etleri için avlanıyor olmaları. Pangolinlerin bilinen tüm türleri nesli tükenen hayvanlar arasında yer alıyor.

Pangolinler dünyada en çok ticareti yapılan memeliler arasında ilk sırada. Her yıl yüz binlerce pangolin kaçak av kurbanı oluyor. Bu durum dünya üzerindeki pangolin nüfusunun hızla azalmasına sebep oluyor.

Pulları Tedavi Amaçlı Kullanılıyor

Gelelim pangolinlerin avlanma sebebine…

Filipinler gibi bazı asya ülkelerinde pangolin etinin tüketildiği biliniyor ve pangolin etine olan talep gün geçtikçe artıyor.

Geleneksel Çin tıbbına göre pangolin pulları tedavi edici özelliğe sahip. Kanser gibi ciddi hastalıkların tedavisi için pangolin pullarından yararlanılıyor. Çin’de pangolinlerin avlanması yasa dışı olmasına rağmen, pulları karaborsada satılıyor ve dudak uçuklatan fiyatlara alıcı buluyor. Tüm yasaklamalara ve yaptırımlara rağmen bu durumun önüne geçilemiyor. Aslında bilimsel olarak hiçbir geçerliliği olmayan tedavi yöntemleri ve inanışlar yüzünden milyonlarca pangolin katlediliyor.

Pangolinler bu hızla katledilmeye devam ederse nesilleri tamamen tükenecek ve bu muhteşem canlılar ne yazık ki yeryüzünden silinecek.

Moa’lar Yeni Zelanda ormanlarında tam 7 milyon yıl boyunca yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Uçamayan kuş türleri arasında yer alan moalar günümüze dek yaşamış en büyük kuş olarak kabul edilmektedir. Dünyadaki 7 milyon yıllık varlıklarının ardından ne yazık ki nesilleri tükenmiştir.

Dev Kuş Türü Moa

Yüzyıllar Önce Nesli Tükenen Dev Kuş Türü: Moa

Moaların fiziksel görünümleri devekuşlarını andırır. Uzun bir boyna ve küçük bir başa sahiptirler. Bacak ve gaga yapıları oldukça güçlüdür. 
Moaların kaç farklı türü olduğu hala bilim insanları arasında tartışmalara neden olsa da bilinen 20’den fazla moa türü olduğu düşünülmektedir ve her tür birbirinden farklı fiziksel özelliklere sahiptir. Bazı türlerin boyutları 70 santimetreyi aşmazken, bazı moa türleri 3 metre uzunluğa ulaşabiliyordu. Küçük türler 5-10 kilo civarındayken, 250 kilonun üzerinde moalara rastlamak mümkündü. Moalar otçul canlılardı ve tohum, meyve, yapraklar ve bunlara benzer çeşitli bitkilerle besleniyorlardı. Genellikle koyu renk tüylere ve kırmızı renkli bir deriye sahiplerdi. 

Moaların yetişkinliğe erişme süreci 10 yıllık bir dönemi kapsıyordu. Yetişkinliğe erişmeden önce yavrular yırtıcı kuşlar tarafından avlanıyordu. İnce uzun boyunları ve küçük başları onların kolaylıkla avlanmasına sebep oluyordu. İnsanların Yeni Zelandada yaşam alanları kurmaya başladıkları dönemlerde zaten sayıları azalmaya başlamış olan ve nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Moa’lar Yeni Zelanda’nın yerli halkı için de bir besin kaynağı olmuştur. Bununla birlikte Yeni Zelanda yerlilerinin, moaların yaklaşık 18 santimetre çapındaki yumurtalarını kap olarak kullandıkları da bilinmektedir. Yapılan arkeolojik çalışmalarda Moaların kalıntılarına, o dönemin insanlarının besin ihtiyaçlarını karşıladıkları  alanlarda rastlanmıştır. Günümüzde hala Yeni Zelanda kıyılarda moa yumurtalarının kabuklarına ulaşılabilmektedir. Ve fosil yumurtalar bulunmaktadır.

Moaların Nesli Neden Tükendi?

Yapılan araştırmalar, Moaların neslinin günümüzden tam 700 yıl önce tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Büyük türdeki moaların neslinin 17. Yüzyıl sonlarına doğru tükendiği düşünülürken, küçük türler 19. Yüzyıla kadar varlıklarını korumayı başarmışlardır. 

Moaların neslinin tükenmesinde iki büyük etken olduğunu söyleyebiliriz. 

On Yıllık Gençlik Dönemi

Bunlardan bir tanesi moaların yetişkinliğe erişme sürecinin günümüz kuş türlerinin neredeyse on katı uzunluğunda bir süreyi kapsamasıdır. Günümüzde var olan kuş türleri genellikle 1-2 yıllık dönemlerde erişkinliğe ulaşır ve kendi kendilerine yetebilecek, kendi bakım ve besin ihtiyaçlarını karşılayabilecek, kendilerini koruyabilecek duruma gelirler. Ancak moaların yetişkin olma süreçleri yazımızın başında da belirttiğimiz gibi 10 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Moalar otçul ve barışçıl kuşlar olarak bilinseler de ve beslenme şekillerine bağlı olarak hiç düşmanları bulunmasa da; erişkinliğe geçişteki 10 yıllık süreç boyunca kendilerini korumayı başaramayan ve kendilerine yetemeyen genç moalar kartal, şahin gibi yırtıcıların hedefi olmuştur. İnce boyun yapıları onları çok kolay avlanabilen canlılar haline getirmiştir. Yırtıcı canlıların tek bir darbesi bu kuşları avlamak için yeterlidir. Bu, moaların neslinin tükenmesine zemin hazırlayan durumlardan bir tanesidir. 

Moaların Neslinin Tükenmesinde İnsanların da Rolü Var

Moaların neslinin tükenmesine sebep olan diğer etken ise insanlar olmuştur. 80’li yıllardan bu yana farklı bölgelerde yapılan arkeolojik çalışmalarda moa kemiklerine sıkça rastlanmıştır.  Yeni Zelanda’nın eski yerleşim yerlerinden bir tanesinde bir fırın üzerinde Moa kalıntıları bulunmuştur. Bir başka bölgede ise yenmiş moa kalıntıları ortaya çıkmıştır. 
Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar; Maoriler olarak anılan Yeni Zelanda yerlilerinin bu kolay avlanabilir dev kuşları gençlik dönemlerinde henüz üreme çağına gelmeden avladıkları ve zaman içerisinde bu kuşların neslinin tükenmesine sebep olmuş olabileceklerini gösteriyor. 

Görüşler

Blog hakkında henüz görüş bırakılmamış.

Blog hakkındaki görüşlerinizi yazın

Hesabınız varsa giriş yapın.