• Filtrelemeler:
  • Veterinerler

Veteriner Klinikleri


Veteriner hekimlerin birçoğu klinik ortamında çalışmayı tercih etmektedir. Bu durum özellikle evcil hayvanlar konusunda uzmanlaşmış veterinerler için geçerlidir. Veterinerler'de; kedi, kuş, köpek gibi hayvanların bakım ve tedavileri yapılır. Cerrahi müdahale, aşılama, tedavi, kısırlaştırma ve rehabilitasyon gibi işlemler klinik ortamında gerçekleştirilir.

Veteriner kliniklerinin açılması tıpkı diğer muayenehaneler gibi belli koşullara bağlıdır. Kliniği açacak olan veteriner hekim, Türkiye sınırları içindeki veteriner fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı ülke veteriner fakültelerinden mezun olmuş ise denklik belgesine sahip olmak zorundadır. Veteriner Klinikleri, bir veteriner hekim ya da en fazla üç veteriner hekim tarafından açılabilir. Veteriner kliniğinin hasta sahiplerinin kolay ulaşabileceği bir yerde açılmalıdır. Özellikle acil müdahale gerektiren durumlar için bu son derece önemlidir.

Veteriner klinikleri genellikle, hayvan sahipleri ile görüşmelerin yapıldığı danışma bölümü, muayene odası ve malzeme odası bölümlerini içinde barındırır. Kliniğin danışma bölümü, hayvanlarla ilgili dosyaların bulunduğu, kayıtların tutulduğu, karnelerin düzenlendiği bölümdür. Bazı veteriner kliniklerinde tasma, mama ve su kabı, mama, evcil hayvanlar için oyuncak satışı da yapılır. Muayene odasında, periyodik olarak yapılan aşılar, düzenli olarak yapılması gereken sağlık kontrolleri, tanı koyma gibi işlemler gerçekleştirlir. Malzeme odasında ise hekimin kullandığı alet ve ekipmanlar bulunur. Veteriner kliniklerinde öncelik her zaman için acil hastalara verilir.

Veteriner kliniklerinde, ameliyat ve tedavi ekipmanlarının yanı sıra, kafes, taşıma kutuları, kulübeler de bulunur. Hekimin uzmanlaştığı alana bağlı olarak ortopediyle ilgili ekipmanlar ya da cerrahi ekipmanlar da kliniklerde yer alabilir. Veteriner kliniklerinde cerrahi ve ortopedik operasyonların yapılabilmesi için hekimlerin bu konuda uzmanlaşmasının yanı sıra yeterli teknolojik koşulların da sağlanması gerekir.

Veteriner kliniklerinde en önemli unsurlardan biri de hijyendir, klinikte kolay temizlenebilir malzemeler bulunmalıdır. Klinik hayvanların herhangi bir tehlikeyle karşılaşmayacakları ve kolay dezenfekte edilebilir şekilde düzenlenmelidir.

Bazı veteriner hekimler kendilerine yardımcı olacak sağlık hizmetleri personelleriyle birlikte çalışmak isteyebilirler. Böyle durumlarda gerekli izin belgelerinin eksik olarak alınması gerekir. Aksi halde sağlık hizmetleri personelleri, teknisyenler veya laborantların veteriner kliniklerinde çalışması mümkün değildir.